Friday 14th August 2020
Call Us: +977-61-440457

News & Notices

सिफ्टका आधारमा कार्यालय संचालन सम्बन्धि सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सुचना

Download Related Format:

बिदा सम्बन्धि सूचना

RMU Mini Research Grant Notice

It is to be notified for Mini Research Grant to all the grantee (Faculties and Students) as per the following extended date considering the COVID-19 Pandemic situation: First Mini Research Grant Final Report Submission (Extended Date):             32nd Shrawan 2077 (Faculties and Students) Note: If final reports are not submitted on the date action will be

MSc Admission 2076, Fourth Admission List

Msc admisison 2076 second phase applicant list rank wise

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा वोर्डद्वारा शैक्षिक सत्र २०७६ को लागि २०७६ फाल्गुणमा लिइएको प्रवेश परीक्षामा उत्तिर्ण भई यस पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरामा स्नातकोत्तरतह (MSC) तहमा भर्ना हुने उद्देश्यले आवेदन गरेका आवेदकहरुको मध्ये तेश्रो सूचीमा नाम प्रकाशित आवेदकहरुमा भर्ना नभइ रिक्त रहेका स्थानमा भर्नाको लागि मिति २०७७ श्रावण ४ देखि ६ गतेसम्म पुन आवेदन माग

मूल्य सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना !

MSc Admission 2076, Second Phase Priority Application Notice

MSc Admission 2076, Third Admission List

आशयपत्र साथै सम्झौताको लागी आव्हान गरिएको सुचना

1 2 3 4 5 6 34

×