Thursday 29th October 2020
Call Us: +977-61-440457

Admin Notice

बडा दशै पर्व-२०७७ को अवसरमा क्याम्पस बिदा गरिएको सूचना

कार्यालय संचालन सम्बन्धि सूचना

सिफ्टका आधारमा कार्यालय संचालन सम्बन्धि सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सुचना

Download Related Format:

बिदा सम्बन्धि सूचना

मूल्य सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना !

आशयपत्र साथै सम्झौताको लागी आव्हान गरिएको सुचना

आशयपत्र साथै सम्झौताको लागी आव्हान गरिएको सुचना

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको सुचना

Notice

1 2 3 4 5 6 10

×