Thursday 29th October 2020
Call Us: +977-61-440457

admission Notice

MSc Admission 2076, Sixth Admission List

MSc Admission 2076, Fifth Admission List

MSc Admission 2076, Fourth Admission List

Msc admisison 2076 second phase applicant list rank wise

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा वोर्डद्वारा शैक्षिक सत्र २०७६ को लागि २०७६ फाल्गुणमा लिइएको प्रवेश परीक्षामा उत्तिर्ण भई यस पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरामा स्नातकोत्तरतह (MSC) तहमा भर्ना हुने उद्देश्यले आवेदन गरेका आवेदकहरुको मध्ये तेश्रो सूचीमा नाम प्रकाशित आवेदकहरुमा भर्ना नभइ रिक्त रहेका स्थानमा भर्नाको लागि मिति २०७७ श्रावण ४ देखि ६ गतेसम्म पुन आवेदन माग

MSc Admission 2076, Second Phase Priority Application Notice

MSc Admission 2076, Third Admission List

Third admission list pdf

MSc Admission 2076, Second Admission List

MSc Admission 2076, First Admission List Resumed, Days Extended

M. Sc. 2076 Admission extended notice pdf

स्नातकोत्तर (Msc) तह को स्थगित भर्ना कार्यक्रम पुनः सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

Download M. Sc. 2076 Admission Renotice.pdf

MSc Admission in Pashchimanchal Campus Postponed Notice

1 2 3 4 5 6 14

×